Wet- en gedragscode bij e-mailmarketing

Home  /  E-mailmarketing  /  Wet- en gedragscode bij e-mailmarketing

On oktober 28, 2015, Posted by , In E-mailmarketing, With 1 Comment

Sinds de opkomst van het gebruik van e-mailmarketing zijn ook de wet- en gedragscodes op dit gebied de laatste jaren aangescherpt. Om boetes en/of berispingen van de ACM (Autoriteit Consument & Markt) voorheen de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) en de Reclame Code Commissie te voorkomen hebben we een aantal belangrijke zaken voor u op een rijtje gezet. Uiteraard valt een-op-een, persoonlijk e-mailverkeer niet onder deze regelgeving.

Law Series 4Hoofdpunten van de regelgeving

1. Toestemming (Opt-In)

Om commerciële e-mails te verzenden is allereerst toestemming nodig van de ontvanger. Deze toestemming moet zijn verleend door een actieve handeling van de ontvanger. Oftewel, het volstaat niet dat er een vooraf aangevinkt vakje op een aanvraagformulier staat. De ontvanger moet dit zelf bewust aanvinken.

Het mag daarom ook niet via de algemene voorwaarden worden gecommuniceerd en u kunt niet via een e-mailing toestemming vragen, want dan heeft u de ontvanger tenslotte al gemaild zonder toestemming.

De toestemming die wordt gegeven geldt overigens alleen voor dat specifieke adres en niet voor andere binnen bijvoorbeeld dezelfde organisatie.

Als er toestemming wordt gegeven moeten de volgende zaken duidelijk zijn voor de ontvanger:
• Wie geef ik toestemming?
• Waarvoor geef ik precies toestemming, bijvoorbeeld:

“Ja, ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief van King”

• Met welke frequentie ontvang ik mails?

BalanceUitzonderingen
Indien u uw bestaande klanten wilt mailen is hiervoor geen toestemming nodig. De voorwaarden die hier voor gelden:

• U hebt de contactgegeven verkregen via een verkoop. Offertes of informatieaanvragen gelden hierbij niet.
• U dient bij het verzamelen van het emailadres aan te geven dat het gebruikt zal worden voor verzenden van commerciële email en de mogelijkheid bieden om hiervoor af te melden.
• De commerciële mails die u verstuurt dienen over gelijksoortige producten/diensten te gaan als het afgenomen product.
• De economische levensduur van het product/dienst is bepalend hoe lang een klant nog een klant mag worden genoemd na aankoop.

2. Afmelden
Een ontvanger moet zich altijd kunnen uitschrijven voor de mailing. Houd hierbij rekening met de volgende vereisten:

• In iedere mail moet de ontvanger zich eenvoudig en kosteloos kunnen afmelden
• De ontvanger hoeft niet in te loggen voordat hij zich kan afmelden
• Iedere afmelding dient onmiddellijk verwerkt te worden.

Handhaving van de regelgeving
De ACM en de Reclame Code Commissie zien toe op de naleving van de regels in de Telecommunicatiewet en de Code E-mail.
De wetten en regelgeving rondom e-mailmarketing bieden slechts een raamwerk. Veel wordt overgelaten aan de interpretatie van de ACM. Bij klachten (via www.spamklachten.nl) en vanuit ambtshalve kan de ACM een onderzoek instellen. Hieruit kan een boete van maximaal € 450.000 of een berisping komen. De reclame Code Commissie komt in actie na klachten over de Code E-mail. Bij terechte klachten wordt de overtreder gevraagd te stoppen. De RCC kan hierbij het openbaar maken van de uitspraak gebruiken als drukmiddel.

Wie is er aansprakelijk?
Wie er daadwerkelijk kan worden aangesproken:
• Degene die daadwerkelijk op de verzendknop drukt
• Degene van wie het bericht afkomstig is
• De eigenaar van het adressenbestand

In de praktijk
De regels betreffende emailmarketing worden in algemene termen omschreven. Er blijven daardoor grijze gebieden over en risico’s zijn soms moeilijk in te schatten. Houd daarom rekening met het volgende:
• Kies een opt-in methode die past bij uw bedrijfsvoering. Er zijn inmiddels vele methoden beschikbaar zoals het downloaden van een whitepaper, informatieaanvraag, verzamelen van visitekaartjes, etc.
• Bepaal wie u als klant kunt beschouwen en hoe lang u dit kunt.
• Bepaal uw bedrijfsrisico:

o Pakkans
Weeg voor iedere situatie de risico’s af. Bepaal zelf welke risico’s u wel of niet wilt nemen. Dit hangt mede af van de omvang van het adressenbestand en de mate waarin uw bericht spam-kenmerken bevat.
o Filtering en blokkering
Indien u veel delivery failures en bounces krijgt zijn er risico’s van blokkering door uw mailprogramma.

De moraal van dit verhaal is dat er regels zijn, maar dat eigen inzicht en inschatting van de risico’s een belangrijk onderdeel is van e-mailmarketing.
Besluit u te starten met e-mailmarketing en heeft u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact op met mij via het formulier aan de rechterkant.

One Comment so far:

  1. viagra schreef:

    viagra

    WALCOME

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.